Lithium Acculader-Serie

LiFePO4 LFP Lithium accu

Lithiumaccu’s zijn populaire vervangingen geworden voor de grotere en zwaardere loodaccu’s. Een lithiumaccu is lichter, kleiner en levert betere prestaties bij het starten van de motor dan de vergelijkbare loodaccu.

 

14.4V loodzuur accu Li-ion accu

Een 12V-motor met een loodaccu voor het starten heeft 6 seriematige cellen van 2V nominaal die elk tot 2.4V laden, met een totale laadspanning van 14.4V. Alle 12V-voertuigsystemen zijn ontworpen in overeenstemming met de loodaccu-technologie, met een werkspanning tussen 12V en 14.4V.

De technologie die het dichtst in de buurt komt van de lithium-ion-accu is een lithium-ijzerfosfaat (LiFePO4, vaak afgekort tot LFP). Een startmotor die wordt aangedreven door een LFP-accu met 4 seriematige cellen van 3.2V nominaal die elk tot 3.6V laden, heeft een veilig werkingsbereik van 12.8V tot 14.4V.

 

Lithium LiFePO4 vs. loodzuur

Wanneer de motor wordt gestart (gaat draaien), onttrekt de startmotor heel veel voeding (gemeten in startampères / CA) uit de accu. Om de startampères te kunnen leveren, moet de accu reserve-energie hebben opgeslagen die wordt gemeten in ampères-uur (Ah). Een LFP-accu heeft minder reserve-energie nodig om dezelfde startampères (CA) te leveren als een loodaccu. Daarom en om de kosten laag te houden heeft een LFP-accu 2-3 keer minder reservecapaciteit dan de vergelijkbare loodaccu voor hetzelfde voertuig.

 

STD AGM LFP Staat van het opladen

Laadstatus (S.O.C.)

Een accu heeft een minimaal reserve-energieniveau nodig om de nominale startampères te leveren. Als dat niveau lager is, worden de startampères (CA) die geleverd kunnen worden, verminderd, en zal de motor moeite hebben om te starten. De spanning is een goede indicatie van de reserve-energie (Ah) die is opgeslagen in de accu. Een lagere spanning betekent dat er minder reserve-energie overblijft. Een LFP-accu werkt het best als de spanning op een niveau van 13V (±30% energieniveau) of hoger ligt, terwijl een gesloten AGM-loodaccu op een niveau van 12.4V (±50 % energieniveau) of hoger moet liggen.

 

Lithium accu 24-7 veilig onderhoud

Tijdens langdurige opslag van het voertuig (bv. gedurende de winter), verbruikt de ‘altijd-aan’ elektronica van het voertuig langzaam de reserve-energie (in ampère-uur) van de accu. In hetzelfde voertuig loopt een LFP-lithiumaccu met een lagere nominale energie-opslagcapaciteit (Ah) sneller leeg dan een grotere loodaccu. OptiMate lithium LFP-acculaders hebben een speciaal lithium 24-7 VEILIG-onderhoudsprogramma dat de spanning van de LFP-accu voortdurend meet en het energieniveau automatisch op 70% of hoger houdt.

 

Lithium LFP accu's gezondheid

Staat van gezondheid (S.O.H.)

Lithium LFP-accu’s ontvangen een hoge laadstroom wanneer de accu op een niveau van 12V of hoger is, maar onder dat niveau van 12V verliest de accu het vermogen om een hoge laadstroom te accepteren. Hoe lager de accuspanning, hoe minder het vermogen om een normale laadstroom te accepteren. Een niveau lager dan 8V is kritiek. (S.O.H.). Op een lage spanning kan de LFP-accu alleen een lage stroom tolereren, tot de spanning weer boven de 12V ligt. Het “veilig”-herstelprogramma van de OptiMate Lithium-acculader levert een lage stroom wanneer de accuspanning laag is en controleert voortdurend de gezondheid van de cel, terwijl de lithium LFP-accu langzaamaan weer op volledige gezondheid wordt gebracht (hoger dan 12.8V) wanneer deze de normale laadstroom weer kan ontvangen.

 

BMS Battery Management System

Accubeheersysteem (BMS)

Sommige lithium-ion-accu’s hebben een slim herstelbaar BMS, accumanagementsysteem, om de accu’s te beschermen tegen schade, dat wordt uitgeschakeld wanneer te accuspanning te laag is. Alle specifieke OptiMate Lithium LFP-acculaders hebben een BMS-weksysteem dat de accu op de juiste wijze zal resetten en heractiveren.

 

Lithium accu duur

Lithiumaccu’s zijn duurder en het gebruik van een OptiMate Lithium LFP-acculader zal ervoor zorgen dat uw lithium LFP-accu beter zal presteren en langer meegaat.

 

Lithium acculader-producten


 

Lithium acculader FAQ

Ja, lithiumaccu's voor motorfietsen zijn ontworpen voor gebruik op de maximale 14.4V-laadspanning van elke motorfiets. Alle accu's voor motorfietsen zijn gemaakt met gebruikmaking van de lithium-ijzerfosfaat-technologie.

Lithium acculader voor motorfietsen video:

Lithium-ijzerfosfaatcellen zijn wetenschappelijk beoordeeld op 3.2V nominaal. Nominaal betekent de 'ontwerpspanning' van de cel. Een accu met 4 seriematige cellen (4s) is 3.2V x 4 = 12.8V. Sommige accufabrikanten gebruiken echter liever de aanduiding 3.3V x 4 = 13.2V om het optimale laadniveau van de accu weer te geven; 13.2V is het laadstatusniveau van ±70%.

a) Li-Ion is een algemene term voor de lithiumaccu-technologie. Hiermee wordt alleen het lithium-gedeelte (Li) van de chemie aangeduid en vervolgens hoe de energie zich binnen de accu verplaatst (ionen verplaatsen zich van anode naar kathode en andersom).

b) In accu's voor motorfietsen wordt alleen de lithium-ijzerfosfaat-technologie gebruikt, afgekort tot LFP of LiFe (gewoonlijk aangetroffen in lithium-ijzerfosfaat-accu's van Harley Davidson).

De fabrikant (Eliiy) van de lithiumaccu's in Honda-motorfietsen geeft er de voorkeur aan de basisbeschrijving Li-Ion en de spanning te gebruiken die aangeeft dat de accu bedoeld is voor een 12V-voertuigsysteem. De cellen zijn gemaakt van lithium-ijzerfosfaat en het betreft hier een LFP-accu met 4 seriematige cellen die oplaadt tot 3.6V x 4 = 14.4V.

OptiMate Lithium Serie:

De OptiMate lithium LFP 4s-acculaders werken met alle lithiumaccu's voor motorfietsen of auto's met de aanduiding Li-Ion 12V, LFP 12.8V, LFP 13.2V, LiFePO4 12.8V en LiFePO4 13.2V.

Algemene lithium LFP FAQ

a) START de accu NIET OP. Dit kan permanente schade veroorzaken, met name als de accuspanning lager is dan 10V. De startbooster stort een zeer hoge stroom in de lege accu, wat de meeste ontladen cellen kan beschadigen.

Wat moet ik doen:

b) BESTE WERKWIJZE - Laad de accu op met uw OptiMate lithium-acculader tot de spanning hoger is dan 12,8V (op de OptiMate lithium-lader > oranje SAVE-verlichting is uit en het gele CHARGE-lampje is aan). Op dat moment heeft de accu voldoende energie om de motor te starten.

Controle:

Controleer of de spanning die door het laadsysteem aan uw voertuig wordt geleverd tussen de 14V tot 14.4V laadspanning naar de loodaccu bedraagt op 2.000 tpm of hoger. Indien dit hoger is, laat uw spanningsregelaar dan nakijken of vervang deze door een Lithium Safe-regelaar. Indien u het laadsysteem niet kunt vervangen (met name op oudere motorfietsen) en deze gewoonlijk op meer dan 14.4V draait, vervang dan uw loodaccu door een volledig afgesloten AGM-loodaccu. Loodaccu's kunnen een bepaalde mate van overlading accepteren, maar lithium LFP-accu's kunnen dat niet.

Startboosters zijn gemaakt met behulp van de Li-Ion-technologie die 3.7V-cellen gebruikt die tot 4.2V worden opgeladen. De startbooster is gemaakt met 3 seriematige cellen > 3 x 3.7V = 11.1V nominaal, met een maximale laadspanning van 12.6V. Een voertuigsysteem laadt op tot 14.4V. Wanneer de startbooster tot 14.4V wordt opgeladen, zal deze oververhitten en spontaan ontbranden.

LiFePO4

Lithium-ijzerfosfaat (LiFePO4) is de veiligste lithium-ion-technologie, met een weglopend (spontane ontbranding) temperatuurniveau van 270°C dat oploopt tot 300°C wanneer deze op 70% of hoger wordt opgeladen. De lagere celspanning van 3.2V en het maximale laadniveau van 3.6V maakt het gebruik van een accu met 4 seriematige cellen (4 x 3.6V = 14.4V) in 12V-voertuigsystemen mogelijk. Deze accu is het meest bestand tegen overlading, maar tolereert niet meer dan 14.6V (3.65V per cel) gedurende langere tijd. Wanneer de accu boven 15V (3.75V per cel) wordt geladen, zal deze oververhitten.

a)  Ze kunnen niet boven een niveau van 14.6V worden geladen. Indien grofweg overladen boven 15V, zal de accu snel oververhit raken en kan deze uit zichzelf ontbranden.

b) Wanneer de accu leeg is (onder 12V), is deze gevoelig voor schade. Hoe lager de spanning, hoe kwetsbaarder de accu. Deze accu's hebben een langzame, speciale lading nodig door middel van een OptiMate lithium-acculader om te herstellen.

Lithium Li-Ion technologieën:

a) De populairste Li-Ion-technologie is lithium-kobaltoxide (LiCoO2) die wordt gebruikt in mobiele telefoons, laptops en elektrische voertuigen. De enkele celspanning is 3.7V nominaal die tot maximaal 4.2V kan worden geladen. De thermische wegloop = 150°C. Overladen wordt niet getolereerd.

b) Een duurdere, maar veiligere technologie is lithium-mangaanoxide (LiMnO2), met een celspanning van 3.6-3.7V nominaal die tot maximaal 4.2V kan worden geladen. De thermische wegloop T = 250°C. Gematigd overladen wordt getolereerd.

c) Er is ook een combinatie Li-Ion-technologie, namelijk lithium-nikkel-kobalt-mangaanoxide (LiniMnCoO2), met een celspanning van 3.7V nominaal die tot maximaal 4.2V kan worden geladen, die meer kostenefficiënt is dan de twee technologieën hierboven. Deze wordt gebruikt in elektrische fietsen, medische apparatuur en draagbare startboosters. De thermische wegloop = 210°C. Overladen wordt niet getolereerd.

Lithium technologie